Šikana… co s ní?

Kam až šikana může zajít, se dozvěděli uživatelé klubu Čas při besedě s panem Mrg. Jaromírem Remišem – vedoucím probační a mediační služby z Hradce Králové v doprovodu našeho novobydžovského kurátora pro děti a mládež Mgr. Jana Kubince.  Kromě besedy se promítal také film „Zkažená mládež“ a následně proběhla diskuze a hledání řešení otázek k vybraným situacím ve filmu. Uživatelé NZDM DoPatra se dozvěděli zajímavé informace k trestnímu řízení mladistvých např. na základě kterých paragrafů trestního zákona lze šikanu soudit. Účastníci se během celé besedy mohli hostů ptát na nejrůznější informace, které je zajímaly, a závěrem besedy byla rada, že nejdůležitějším je, ať už jsme svědkem či v horším případě obětí šikany, se někomu svěřit a následně šikanu řešit.

         p1450343         p1450351