Veřejný závazek

Základní informace

Provozovatel: Duha o. p. s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost, nezisková organizace
IČ: 25999150
Statutární orgán: správní rada
Kontrola: dozorčí rada
Zakladatel: Město Nový Bydžov, dle zák. 248/1995 Sb.
Identifikátor služby: 6989404
Adresa sídla provozovatele: Duha o. p. s., Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov
Ředitelka organizace: Ing. Štěpánka Holmanová
Místo poskytování služby: NZDM DoPatra, Karla IV. 83, 504 01 Nový Bydžov
Sociální pracovník Bc. Hana Řeháčková, DiS.

Poslání

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DoPatra nabízí podporu a pomoc při změně v životním způsobu dětí, mládeže a mladých dospělých v nepříznivé sociální situaci ve věku 6 – 26 let. Nabídkou bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času chceme být dětem, mládeži a mladým dospělým ze sociálně vyloučené lokality nebo ohrožené sociálním vyloučením nápomocni, aby dosáhli příležitostí a možností, které by jim pomohli plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Cílová skupina NZDM DoPatra

Uživateli NZDM DoPatra jsou děti, mládež a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci ve věku 6-26 let  kteří:

  • nemají kde a jak smysluplně trávit svůj volný čas
  • žijí ve vyloučené lokalitě a setkávají se s nezájmem společnosti
  • pochází ze sociálně slabé rodiny (nepříznivá finanční situace, obtížná sociální situace)
  • neovládají sociální dovednosti – např. konflikty ve škole a v dalších institucích
  • jsou vystaveni nepříznivým sociálním situacím – např. šikana, kyberšikana, trestné činy a přečiny, problémy ve škole, problémy v rodině, problémy s prací, apod.

Cíle:

  • nabídkou sociálních služeb je pomáhat při sociálním selhávání našich uživatelů ve společnosti a vytvořit bezpečné prostředí pro smysluplné využití volného času neorganizovaných dětí, mládeže a mladých dospělých
  • nabízet podporu a pomoc při zvládání nepříznivých sociálních situací
  • zvyšovat sociální dovednosti a kompetence dětí, mládeže a mladých dospělých
  • pomoc se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života běžné společnosti
  • zajištění poradenství v oblasti práva a sociálních věcí

Poskytované služby

Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby: Besedy, podpora vlastních aktivit, pomoc se školou, práce s PC, promítání filmů, skupinové aktivity, volnočasové aktivity, hra na hudební nástroje, taneční a dramatický kroužek „Děti z města“
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Akce mimo klub,  propagace klubu
Sociálně terapeutické činnosti: Individuální a kontaktní rozhovor, poradenství
Pomoc při uplatňování práv: Poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu na odborníka, spolupráce s osobami blízkými, doprovod

Cena za poskytované služby:

Služby sociálního charakteru jsou v NZDM DoPatra poskytovány bezplatně. Při akcích pořádaných mimo klub si uživatelé přispívají na vstupné, jízdné či stravné.

Kapacita klubu

Kapacita klubu při běžném provozu je stanovena na 20 uživatelů v daný okamžik.