O klubu Čas

NZDM DoPatra, klub Čas, nabízí podporu a pomoc při změně v životním způsobu dětí, mládeže a mladých dospělých v nepříznivé sociální situaci ve věku 13 – 26 let.  Nabídkou bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času chceme předcházet rizikům spojeným s dospíváním a ranou dospělostí.

 

Klub Čas je nepobytovým zařízením, kde mládež a mladí dospělí ve věku 13-26 let mohou trávit volný čas a najít pomoc a radu v obtížných životních situacích. Zaměřujeme se zpravidla na dospívající, kteří:

 • se ocitají ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské vztahy, zdraví, rodinné zázemí (diskriminace, šikana, kriminalita, násilí, rasismus, záškoláctví výchovné problémy, absence zájmů, pasivní životní stereotypy)
 • jsou ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské vztahy, zdraví nebo společenské nebo profesní uplatnění (nezaměstnanost, zadluženost, rozpad rodiny, volba školy a povolání, bydlení, těhotenství před dosažením zletilosti, dávky sociální péče a sociální podpory)
 • jsou ohroženi vyloučením ze společnosti vlivem chudoby, nízké úrovně vzdělání, věku, místa bydliště a etnického nebo národnostního původu
 • hledají základnu pro smysluplné trávení volného času

  Maximální okamžitá kapacita klubu ČAS 

  20 uživatelů /zájemců v jednu chvíli

  10 uživatelů /zájemců na 1 pracovníka

Co je „nízkoprahový klub“?

 • Do klubu můžeš přijít, ať jsi kluk nebo holka, nezáleží na tom, z jaké jsi rodiny nebo v co věříš.
 • Nemusíš uvádět své jméno, stačí nám jen přezdívka – zachováváme tvoji anonymitu.
 • Během otevíračky můžeš kdykoliv přijít a kdykoliv odejít, jak se ti to zrovna hodí.
 • Nemusíš se zúčastnit připravených aktivit, všechny činnosti děláš dobrovolně.
 • Služby, které nabízíme, jsou ZDARMA, přispíváš si pouze na akce mimo klub.
 • Nízkoprahový = snadno dostupný

Proč jsme tady:

 • Aby ses necítil/a sám/a.
 • Abys věděl/a, že někam patříš.
 • Abychom ti zajistili stejné šance, jako mají ostatní.
 • Aby si s námi zažil/a nové věci.
 • Aby si poznal/a nové lidi a kamarády.
 • Aby si se naučil/a smysluplně trávit svůj volný čas.
 • Abys věděl/a kudy kam (informujeme, radíme, doprovázíme…).
 • Abychom ti pomohli, když máš trable.

V jednom okamžiku může být v klubu maximálně 20 osob.

Otevírací doba pro klub Čas 

Úterý: 14:00 – 18:00
Čtvrtek: 14:00 – 18:00