Beseda – Trestní řízení mladistvých

Dne 10. 4. 2024 se v NZDM DoPatra konala beseda s vedoucím střediska Probační a mediační služby s Mgr. Jaromírem Remišem a s kurátorem pro děti a mládež s Mgr. Janem Kubincem na téma: Trestní řízení mladistvých. Do NZDM DoPatra je doprovodily i dvě asistentky prevence kriminality a to Jarmila Demeterová a Václava Brezinova. Besedy se zúčastnil i státní policista Martin Stránský.

Tato beseda byla zaměřena na zvyšování právního povědomí ve vztahu k páchání kriminálního jednání a s tím souvisejících následků. Beseda byla pojata netradiční formou, kdy byli naši uživatelé rozděleni do skupin a společně pak řešili reálné případy z praxe probačního úředníka Mgr. Jaromíra Remeše.   Skupinově řešili tyto trestné činy a to: Pohlavní zneužití, Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, Krádež, Ublížení na zdraví a Výtržnictví.

Ke konci besedy každá skupina prezentovala výsledky své spolupráce před ostatními uživateli. Číst dál

 

Spolupráce s Laxus z.ú.

V úterý naše NZDM DoPatra navštívily dvě pracovnice z organizace Laxus  z.ú. z Hradce Králové se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Pro naše uživatele měly připravený seminář se zaměřením na návykové látky. My jsme je předem informovali o připravené besedě a v rámci tématu měsíce „ Drogy NE!“ jsme se na tento seminář i připravovali.  V rámci skupinových rozhovorů jsme si s uživateli povídali o nebezpečí návykových látek.

Námi předávané informace byly zaměřeny na pochopení zdravotních, psychických, sociálních i materiálních škod způsobených užíváním návykových látek. Naše spolupráce s organizací Laxus z.ú. byla reakcí na pozitivní přístup dnešních mladých lidí k užívání návykových látek. Dále k zvýšené společenské toleranci, poptávce a dostupnosti návykových látek včetně alkoholu a tabáku. Číst dál

 

Beseda v Čásku

Dne 8. 4. 2019 v NZDM proběhla beseda s p. Pelánkem – PČR a p. Kubincem – kurátor pro děti a mládež pro uživatele klubu Čásek. Nejprve jsme si povídali o důležitých kontaktech – čísla na policii, záchrannou službu a hasiče a důležitosti nezneužívání těchto linek. Čísla jsme znali, pomatujeme si je podle pomůcky – rybníček, pouta a vozík. Dalším tématem byla šikana v partě, ve škole nebo nově se rozšiřující – online. V případě, že se setkáme s šikanou, ať už na vlastní kůži nebo jako pozorovatelé, musíme o situaci informovat někoho dospělého (rodiče, učitele, pracovníka NZDM apod.) a nejen přihlížet.

Číst dál