Spolupráce s Laxus z.ú.

V úterý naše NZDM DoPatra navštívily dvě pracovnice z organizace Laxus  z.ú. z Hradce Králové se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Pro naše uživatele měly připravený seminář se zaměřením na návykové látky. My jsme je předem informovali o připravené besedě a v rámci tématu měsíce „ Drogy NE!“ jsme se na tento seminář i připravovali.  V rámci skupinových rozhovorů jsme si s uživateli povídali o nebezpečí návykových látek.

Námi předávané informace byly zaměřeny na pochopení zdravotních, psychických, sociálních i materiálních škod způsobených užíváním návykových látek. Naše spolupráce s organizací Laxus z.ú. byla reakcí na pozitivní přístup dnešních mladých lidí k užívání návykových látek. Dále k zvýšené společenské toleranci, poptávce a dostupnosti návykových látek včetně alkoholu a tabáku. Číst dál

 

Beseda v Čásku

Dne 8. 4. 2019 v NZDM proběhla beseda s p. Pelánkem – PČR a p. Kubincem – kurátor pro děti a mládež pro uživatele klubu Čásek. Nejprve jsme si povídali o důležitých kontaktech – čísla na policii, záchrannou službu a hasiče a důležitosti nezneužívání těchto linek. Čísla jsme znali, pomatujeme si je podle pomůcky – rybníček, pouta a vozík. Dalším tématem byla šikana v partě, ve škole nebo nově se rozšiřující – online. V případě, že se setkáme s šikanou, ať už na vlastní kůži nebo jako pozorovatelé, musíme o situaci informovat někoho dospělého (rodiče, učitele, pracovníka NZDM apod.) a nejen přihlížet.

Číst dál
 
 

Třídění odpadu a recyklace

V měsíci dubnu jsme se v klubu Čásek zaměřili na téma třídění odpadu a recyklace. Vzhledem k tomu, že 22. dubna se koná celosvětový Den Země, řekli jsme si i my v klubu, co to znamená a jak je důležité udržovat Zemi čistou. Vybarvili jsme si několik omalovánek s tématem úklidu Země a zahráli jsme si hru na třídění odpadu. Za úkol jsme měli různé druhy odpadků přiřazovat ke správným kontejnerům. Některé odpadky jsme věděli hned, některé ne, ale teď už víme, kam co vyhodit.

Dne 24. 4. v klubu proběhla beseda právě na téma třídění odpadu a recyklace, kterou si pro nás připravily paní Milena Žáková a Lenka Hlaváčková z Odboru životního prostředí v Novém Bydžově. Číst dál