Jak NZDM pomáhá dětem se studiem

 

Náš NZDM provozujeme již řadu let a řekla bych, že velmi úspěšně. V podstatě od jeho začátku je naší hlavní snahou, aby děti z města, ale i blízkého okolí mohli smysluplně trávit svůj volný čas, měli se komu svěřit v případě jakýchkoliv obtíží a trápení. Od počátku je naší prioritou pomoci těmto dětem ale i se školou, neboť vnímáme jako důležité, aby se „naše“ děti vyučili, nebo vystudovali střední školu a měli do pracovního života „jednodušší“ start. Spolupracujeme se základními školami z Nového Bydžova, které moc dobře vědí, že poskytujeme dětem pomoc s domácími úkoly a doučování zameškané látky, proto nám některé děti i cíleně posílají. Samozřejmě nejsme pedagogové, takže neumíme vše, ale za ta léta praxe už jsme se s ledasčím setkali a umíme toho poměrně hodně. Stává se totiž, že děti nepochopí svého učitele ve škole, nebo je to na ně moc rychlé. Dost často se setkáváme i s tím, čemu musí děti čelit doma, že na ně rodiče nemají čas, že na ně přenáší veškerou zodpovědnost. U řady dětí vidíme, že by byly schopné tu školu zvládat, ale nemají k tomu vhodné podmínky. Praxe ukázala, že propadnutí na základních školách a středních odborných učilištích hrozí dětem a dospívajícím, kteří mají dostatečné intelektové schopnosti ke zvládnutí postupu do dalšího ročníku. Převážně se jedná o dospívající ze sociálně slabších rodin, kde sami rodiče nestaví školu a školní prospěch v žebříčku hodnot příliš vysoko. Děti k učení nemotivují a nejsou jim schopni školní látku vysvětlit, protože jí často sami nerozumějí. Často doma děti nemají ani stůl, na kterém by si úkoly napsali, a tak se setkáváme i s tím, že po skončení školy přijdou žáci z řad našich uživatelů do NZDM, napíší si úkoly a odejdou domů.

Za ta léta se díky i naší pomoci dokázalo mnoho dětí vyučit řemeslem, nebo vystudovat střední školu. Našimi klienty jsou však převážně děti/mládež ze sociálně slabších rodin, je velmi důležité zmínit, že často doma nemají počítače, takže např. při pandemii Koronaviru to byl právě NZDM, kde našli útočiště u našich počítačů právě pro online výuku. Neměli si, kde vytisknou domácí úkoly, které paní učitelky posílali online. Opět fungoval NZDM, který jim tyto úkoly tisknul a předával. V dnešní době se rovněž přihlášky na střední školy a na učiliště podávají online. Jsou to právě naši pracovníci, kteří dětem s těmito přihláškami pomáhají, když to jejich rodiče neumí, popř. nemají právě již zmíněný počítač. Ve školách nyní panuje trend odevzdávat různé ročníkové práce v elektronické podobě a stejně tak i práce absolventské (závěrečné). Nebýt našeho NZDM, neměli by nikde prostor a zázemí v klidu tyto práce vytvořit a troufám si říct, že by mnozí z nich díky těmto překážkám školu ani nedostudovali. Kolegové se snaží uživatele motivovat, podporovat, pomáhat jim, neboť jim po celou dobu fungování NZDM na vzdělávání záleží. Samozřejmě, že musíme ocenit i snahu samotných uživatelů, protože když nechce uživatel, nehne s ním ani pracovník, je to tedy i o té vzájemné spolupráci a cílevědomosti uživatele.

Jsem opravdu velmi pyšná na náš tým v NZDM, který se tak urputně snaží a poskytuje dětem zázemí pro vzdělávání, pro práci na počítači, motivuje je a provází je po celou dobu studia kdykoliv o to jen uživatelé požádají. Děkuji našemu týmu v NZDM za tak obětavý a svědomitý přístup, neboť mají pro naše město a její mládež velmi důležitou roli.

Bc. Hana Meuerová, DiS.