Beseda – Trestní řízení mladistvých

Dne 10. 4. 2024 se v NZDM DoPatra konala beseda s vedoucím střediska Probační a mediační služby s Mgr. Jaromírem Remišem a s kurátorem pro děti a mládež s Mgr. Janem Kubincem na téma: Trestní řízení mladistvých. Do NZDM DoPatra je doprovodily i dvě asistentky prevence kriminality a to Jarmila Demeterová a Václava Brezinova. Besedy se zúčastnil i státní policista Martin Stránský.

Tato beseda byla zaměřena na zvyšování právního povědomí ve vztahu k páchání kriminálního jednání a s tím souvisejících následků. Beseda byla pojata netradiční formou, kdy byli naši uživatelé rozděleni do skupin a společně pak řešili reálné případy z praxe probačního úředníka Mgr. Jaromíra Remeše.   Skupinově řešili tyto trestné činy a to: Pohlavní zneužití, Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, Krádež, Ublížení na zdraví a Výtržnictví.

Ke konci besedy každá skupina prezentovala výsledky své spolupráce před ostatními uživateli. Číst dál

 

Ukliďme Česko

Ve středu 27. 3. 2024 jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko. Ještě před odchodem z NZDM jsme si rozdali pracovní rukavice a pytle na odpadky. Ty jsme dostali od technických služeb města Nový Bydžov a od organizátoru akce „Ukliďme Česko“. „Dohodli se na pravidlech bezpečnosti práce, vymezili trasu úklidu a pustili se do akce. Číst dál

 

Maškarní v Čásku

Ve středu 21.února  se v NZDM DoPatra uskutečnil dětský karneval pro uživatelé klubu Čásek.
Na samém začátku programu jsme přivítali všechny návštěvníky karnevalu, především pak samotné děti, které si s sebou přinesly překrásné masky. Děti, které neměly masku, si ji mohli ještě před maškarním v NZDM vyrobit.

Pro děti bylo připraveno kromě hudby a tance, také soutěžní disciplíny o krásné ceny. Soutěžilo se celkem v 7 disciplínách. A to tanec, skládání kostiček na špachtli umístěnou v puse, hledání pohádkových postav, předávání kolíku, židličkovaná a tanec s koštětem. Číst dál

 

Sv. Valentýn v NZDM

V týdnu, kdy se slaví Sv. Valentýn se v NZDM DoPatra, již stalo tradicí, že se koná Valentýnské harašení.  Co je Valentýnské harašení? Valentýnské harašení je soutěžní odpoledne pro uživatele z klubu Čas. I letos se soutěžilo v párech a to v šesti soutěžních disciplínách. Po velmi zábavných a vydařených soutěžích se mohli uživatelé věnovat volnočasovým aktivitám, nebo se zapojil do připravené valentýnské dílny. Číst dál