Jak NZDM pomáhá dětem se studiem

 

Náš NZDM provozujeme již řadu let a řekla bych, že velmi úspěšně. V podstatě od jeho začátku je naší hlavní snahou, aby děti z města, ale i blízkého okolí mohli smysluplně trávit svůj volný čas, měli se komu svěřit v případě jakýchkoliv obtíží a trápení. Od počátku je naší prioritou pomoci těmto dětem ale i se školou, neboť vnímáme jako důležité, aby se „naše“ děti vyučili, nebo vystudovali střední školu a měli do pracovního života „jednodušší“ start. Spolupracujeme se základními školami z Nového Bydžova, které moc dobře vědí, že poskytujeme dětem pomoc s domácími úkoly a doučování zameškané látky, proto nám některé děti i cíleně posílají. Samozřejmě nejsme pedagogové, takže neumíme vše, ale za ta léta praxe už jsme se s ledasčím setkali a umíme toho poměrně hodně. Číst dál

 

Čarodějnice v NZDM

V pondělí 29. 4. 2024 se uskutečnili dvě akce k svátku Filipojakubské noci neboli k svátku „Čarodějnic“. První akcí byla návštěva „ Čarodějného sklepení“ na ZŠ F. Palackého. Temné sklepní prostory školy byly strašidelně nazdobené různými světýlky, strašidly, pavouky, hady a čarodějnicemi. Nechyběl ani kostlivec! Ve sklepě se to také hemžilo opravdovými strašidly, která ztvárnili naši uživatelé. Po návštěvě „ Čarodějného sklepení“ následovala druhá akce a to „ Čarodějná stezka“. Naši uživatelé se vydali po šípkách k jednotlivým stanovištím, kde plnily různé úkoly, které byly tematický spojeny s Filipojakubskou nocí. Na konci čarodějné stezky čekala pro každého uživatele sladká odměn, ve tvaru čokoládového netopýra. Ukončení těchto dvou akcí proběhlo na veřejném hřišti v obci Sloupno, kde se naši uživatelé mohli vyřádit na lanovce, kolotoči a dalších houpačkách. Číst dál

 

Světový den stolního tenisu

Včera 23.4 byl světový den stolního tenisu.  Proto jsme v NZDM DoPatra uspořádali pro uživatele turnaj ve stolním tenisu.  Před turnajem jsme si řekli informace o tomto sportu a pár zajímavostí.  Základní hodnotou tohoto sportu je „Rozmanitost a začlenění“. Jeho síla spojit jednotlivce z různých prostředí ke společné vášni pro hru. Zdůrazňuje důležitost vytváření prostředí, kde se každý cítí vítán a oceňován. Bez ohledu na pohlaví, věk, rasu nebo fyzické schopnosti nabízí stolní tenis rovné podmínky, kde se mohou jednotlivci setkávat, soutěžit, spolupracovat a bavit se. Tyto hodnoty, se snažíme naplnit i v NZDM DoPatra a ne jen v tento den, ale celoročně. Číst dál

 

Beseda – Trestní řízení mladistvých

Dne 10. 4. 2024 se v NZDM DoPatra konala beseda s vedoucím střediska Probační a mediační služby s Mgr. Jaromírem Remišem a s kurátorem pro děti a mládež s Mgr. Janem Kubincem na téma: Trestní řízení mladistvých. Do NZDM DoPatra je doprovodily i dvě asistentky prevence kriminality a to Jarmila Demeterová a Václava Brezinova. Besedy se zúčastnil i státní policista Martin Stránský.

Tato beseda byla zaměřena na zvyšování právního povědomí ve vztahu k páchání kriminálního jednání a s tím souvisejících následků. Beseda byla pojata netradiční formou, kdy byli naši uživatelé rozděleni do skupin a společně pak řešili reálné případy z praxe probačního úředníka Mgr. Jaromíra Remeše.   Skupinově řešili tyto trestné činy a to: Pohlavní zneužití, Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, Krádež, Ublížení na zdraví a Výtržnictví.

Ke konci besedy každá skupina prezentovala výsledky své spolupráce před ostatními uživateli. Číst dál