Práva a povinnosti v klubu Čas

PRÁVA

V klubu Čas máš právo:

 • Zůstat v anonymitě (pod přezdívkou, křestním jménem).
 • Během otevírací doby kdykoli přijít a odejít.
 • Bezplatně využívat programové a volnočasové nabídky.
 • Na podání stížnosti s možností odvolání (postup na nástěnce v klubu).
 • Na pomoc v obtížné životní situaci (rozhovor, základní poradenství).
 • Vědět o jakékoli své dokumentaci a nahlížet do ní.
 • Podílet se na činnosti zařízení a ovlivňovat ji (např. vzkazem do schránky v mezipatře)
 • Nezapojovat se do žádné z připravených činností.
 • Mít svůj názor.

PRAVIDLA

Jak to u nás chodí, aneb pravidla chování v klubu Čas:

 • K zařízení a vybavení klubu se chováme slušně, nepoškozujeme ani neodnášíme vybavení a zařízení klubu.
 • Cokoliv si vypůjčíme, vracíme zpět na své místo.
 • V klubu nemluvíme sprostě.
 • V klubu neužíváme násilí – fyzické ani slovní  (nadávání, urážení, rvačky).
 • Nechodíme do klubu pod vlivem omamné či psychotropní látky a ani jej do klubu nenosíme..
 • Nerozvíjíme žádné sexuální aktivity (líbání, osahávání apod.).
 • Nechováme se hlučně a nepořádně v klubu ani jeho okolí.
 • Řídíme se pravidly jednotlivých místností.

SANKCE

Pokud porušuješ pravidla klubu, pracovník má právo udělit ti sankci:

 • napomenutí,
 • náhradu zničené věci,
 • zákaz oblíbené činnosti,
 • odchod z klubu na daný den,
 • zákaz vstupu do klubu na delší dobu,
 • při dlouhodobém porušování pravidel, ti můžeme zakázat vstup do klubu až na 6 měsíců.