Klub Čásek

NZDM DoPatra , klub Čásek nabízí podporu a pomoc při změně v životním způsobu dětí, mládeže a mladých dospělých v nepříznivé sociální situaci ve věku 6 – 12 let. Nabídkou bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času chceme být dětem a mládeži  ze sociálně vyloučené lokality nebo ohrožené sociálním vyloučením nápomocni, aby dosáhli příležitostí a možností, které by jim pomohli plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.