NZDM DoPatra

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DoPatra nabízí podporu a pomoc při změně v životním způsobu dětí, mládeže a mladých dospělých v nepříznivé sociální situaci ve věku 6 – 26 let. Nabídkou bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času chceme být dětem, mládeži a mladým dospělým ze sociálně vyloučené lokality nebo ohrožené sociálním vyloučením nápomocni, aby dosáhli příležitostí a možností, které by jim pomohli plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DoPatra nabízí sociální služby v klubech Čas  a Čásek.

Každému uživateli /zájemci o službu jsou poslání NZDM vysvětlována individuálně, podle jeho potřeb, schopností a dovedností.

Maximální okamžitá kapacita NZDM DoPatra

20 uživatelů /zájemců v jednu chvíli

10 uživatelů /zájemců na 1 pracovníka