Klub Čas

NZDM DoPatra, klub Čas nabízí podporu a pomoc při změně v životním způsobu mládeže a mladých dospělých v nepříznivé sociální situaci ve věku 13 – 26 let. Nabídkou bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času chceme být dětem, mládeži a mladým dospělým ze sociálně vyloučené lokality nebo ohrožené sociálním vyloučením nápomocni, aby dosáhli příležitostí a možností, které by jim pomohli plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.