Doučování a on-line výuka v NZDM

NZDM DoPatra stále funguje. Museli jsme ale omezit odpolední „klub“ a místo toho máme možnost se individuálně věnovat našim uživatelům a pomáhat jim převážně s doučováním a zprostředkováním on-line výuky.

Díky technickému zabezpečení a volným místům na výuku můžeme i v době nouzového stavu zajistit kontakt se školou pro ty, kteří to nejvíc potřebují. Jsou to děti většinou ze slabších sociálních vrstev. Nemají doma internet, potřebné zázemí a zřídka i někoho, kdo by se jim při doučování věnoval, nebo to zvládal. Našim uživatelům nestačí jen připojení, počítač a prostor. Je nutné věnovat se jim při vyučování a při psaní úkolů.  Naši pracovníci se jim věnují individuálně a samozřejmě dle platných hygienických podmínek.

 

Rok 2020 v NZDM DoPatra

V roce 2020 navštívilo NZDM DoPatra celkem 92 dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku 6 – 26 let.  Bylo jim celkem poskytnuto 3 469 služeb při 1 628 kontaktech.

V roce 2020 celosvětově propukla pandemie Covid-19. V ČR s tím bylo spojených mnoho zákazů a omezení služeb. Klub jsme byli nuceni v březnu a dubnu dle platného nařízení vlády uzavřít svůj provoz. I tak jsme nadále docházeli do zaměstnání, zpracovávali administrativu a sloužili pro uživatele na telefonu nebo pomocí sociálních sítí či emailu.

Vzhledem k tomu, že mnoho uživatelů je z multiproblémových rodin, které jsou zpravidla nízkopříjmové, pomáhali jsme tisknout domácí úkoly a zaslanou látku k výuce, kterou uživatelé dostávali v elektronické podobě ze školy. Kontakt s uživatelem při předání vytištěného materiálu probíhal bezkontaktně. Číst dál

 

Obrázky pro seniory

Každoročně v tomto předvánočním čase vystupují naši uživatelé, kteří navštěvují taneční a dramatický kroužek „ Děti z města“ různá zařízení. Ať už sociálních služeb, či školy a školky s vánočním tanečním a dramatickým vystoupením. Nyní, to ale dle aktuální situace nelze uskutečnit. A protože jsou někteří senioři izolováni v seniorských zařízeních bez možnosti návštěv, rozhodli jsme se potěšit je alespoň s obrázkem a osobním přáním. Aby věděli, že jsme na ně nezapomněli a těšíme se na další společné setkávání.

 

 

Dny otevřených dveří

NZDM DoPatra pořádalo ve dnech od 21. 9.2020 – 24. 9.2020 „Dny otevřených dveří“. Letošní ročník zcela přirozeně odráží současnou covidovou situaci. Naše nízkoprahové zařízení vedle sociálních služeb a poradenství pro děti a teenagery komunikuje se školami a rodinami a nabízí pomoc s návratem do školních lavic i distanční výukou. Odborná intervence pracovníků NZDM DoPatra snižuje rizika, kterým jsou děti a mladí lidé vystaveni – ať už jde o dospívání, školu, rodinu apod.  Teď navíc nabízíme i bezplatnou pomoc s doučováním nebo zvládnutím distanční výuky, případně i zajištěním potřebné techniky. Potřebuješ pomoc se školou? Nyní můžeš přijít do NZDM DoPatra a to v době od 9:30 – 14:00 hod., nebo se můžeme domluvit individuálně. Číst dál