Beseda – Trestní řízení mladistvých

Dne 10. 4. 2024 se v NZDM DoPatra konala beseda s vedoucím střediska Probační a mediační služby s Mgr. Jaromírem Remišem a s kurátorem pro děti a mládež s Mgr. Janem Kubincem na téma: Trestní řízení mladistvých. Do NZDM DoPatra je doprovodily i dvě asistentky prevence kriminality a to Jarmila Demeterová a Václava Brezinova. Besedy se zúčastnil i státní policista Martin Stránský.

Tato beseda byla zaměřena na zvyšování právního povědomí ve vztahu k páchání kriminálního jednání a s tím souvisejících následků. Beseda byla pojata netradiční formou, kdy byli naši uživatelé rozděleni do skupin a společně pak řešili reálné případy z praxe probačního úředníka Mgr. Jaromíra Remeše.   Skupinově řešili tyto trestné činy a to: Pohlavní zneužití, Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, Krádež, Ublížení na zdraví a Výtržnictví.

Ke konci besedy každá skupina prezentovala výsledky své spolupráce před ostatními uživateli.