Rok 2022 v NZDM DoPatra

V roce 2022 navštívilo NZDM DoPatra celkem 132 dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku 6 – 26 let, z nichž 79 bylo uživatelem služby. V tomto roce jsme měli i rekordní počet zájemců o naši službu. Celkem jich bylo 69 a z toho 34 zájemců se stali uživateli naší služby s aktivní smlouvou a individuálním plánem. Nových individuálních plánů letos naši pracovníci uzavřeli také rekordní počet, a to 101. Bylo poskytnuto více než dvakrát tolik služeb než v roce 2021 a to celkem 7 511 služeb při 2 475 kontaktech. Z poskytovaných služeb uživatelé nejvíce využili volnočasové aktivity, a to 1 764. Na 2. místě v počtu poskytnutých služeb skončili kontaktní rozhovory a těch bylo poskytnuto 1503. Jako třetí letos skončila služba práce se skupinou C, tuto službu jsme poskytli 1 188.

 V roce 2022 proběhlo několik akcí ve vnitřních prostorách klubu, ale i venku například na víceúčelovém sportovním hřišti či v ZŠ Palackého. Sportovních akcí bylo v tomto roce také dostatek. Celkem tuto službu bylo poskytnuto 628. Např. turnaj v kopané, ve stolním tenisu, vybíjené či ve stolním fotbálku. Soutěžních dopolední bylo v tomto roce také dostatek. V lednu jsme slavili narozeniny soutěžním odpolednem, v únoru byl tradiční Maškarník, v dubnu jsme ve spolupráci se ZŠ Palackého uspořádali „ Strašidelnou stesku odvahy“. Dále se pořádali i tradiční soutěží odpoledne jako je např. Loučení s prázdninami, Faktor strachu, Halloween party či tvořivé dílny, a to Valentýnská, Velikonoční, Vánoční či ke svátku matek a k MDŽ. Nově jsme upořádali i v rámci tématu měsíce Poznáváme ČR soutěžní odpoledne zaměřené na znalosti a poznatky o ČR.

V průběhu roku probíhaly besedy, a to na téma: Pravidla klubu, Volba povolání, Tolerance a svět kolem nás, Šikana a kyberšikana, Třídění odpadu a ochrana přírody, Bezpečné prázdniny, Letní brigáda, Já, a moje rodina, Partnerské vztahy a Bezpečný sex, Nás prostor, Závislosti a Vánoční tradice.

V rámci tématu měsíce „Náš prostor“ probíhalo malování prostorů v našem NZDM DoPatra. Za pomoci našich uživatelů jsme si vymalovali PC místnost, kterou většinou používáme na doučování a vypracování domácích úkolů. Dále jsme vymalovali chodbu a schodiště.

Při skupinových, kontaktních a individuálních rozhovorech jsme si s dětmi a mladými dospělými povídali hlavně o škole, volbě OU či SŠ, ale i osobními problémy, které se týkali rodinných vztahů, lásek, přátelství atd. Řešili jsme problémy ve škole, doučování a samozřejmě jak trávit svůj volný čas.