Filmová noc

NZDM DoPatra  uspořádalo ve čtvrtek 31.8.2017  již druhou „Filmovou noc“. Iniciativa pro uspořádání této akce vzešla od samotných uživatelů, kteří tak využili nabízených služeb klubu. Program začal pečením perníků a přípravy na grilování. Grilování se zúčastnili i uživatelé, kteří poté v NZDM nestrávili noc. První film, který jsme shlédli, byl film Cyberbully. Film byl zaměřen na téma kyberšikana z pohledu viníka. Po filmu následovala beseda na toto téma. Dále dle programu se uživatelé věnovali volnočasovým aktivitám. Pro dívky byl připravený koutek, kde si mohli upravit nehty a chlapci ti se zase věnovali turnaji ve FIFE, hráli společenské hry či sledovali film na jejich přání. Filmová noc se všem 17 nocležníkům líbila a už se předem těší na další.