Výtvarná soutěž „Nakresli pohádku”

V dubnu a v květnu jsme se zapojili do výtvarné soutěže, kterou pořádal místní DDM Nový Bydžov na téma „ Nakresli pohádku“. Soutěž byla určena jednotlivcům i kolektivům MŠ a ZŠ. Jakákoliv technika byla povolena.  Všechna díla jsou nyní vystavena v budově DDM. Dne 25.5 2018 odborná porota ve složení Mgr. E. Bydžovské a MgA I. Svobodové posoudila a ohodnotila všechna umělecká díla. A velkým překvapením pro nás je výhra naší uživatelky, která se umístila na prvním místě ve III.kategorii.