Vánoční vystoupení kroužku Děti z města

Dne 5. 12.2017 se uživatelé NZDM, kteří poctivě navštěvují taneční kroužek Děti z města, mohli předvést na prosincovém vystoupení v Domě s pečovatelskou službou organizace Duha o.p.s. Zde se konala již pravidelná vánoční besídka, jejíž součástí bylo právě také vystoupení našeho kroužku. Letos se tohoto vystoupení zúčastnily pouze dívky, které představily hned šest tanečních sestav různých tanečních stylů. Všechny uživatelky byly s vystoupením spokojeny, neboť tím udělaly radost nejen sobě, ale i klientům pečovatelské služby. Na závěr se nám dostalo milého poděkování v podobě mikulášské sladkosti a vřelého rozloučení s klienty i pečovatelkami domu. Doufáme, že všichni byli s vystoupením spokojeni a těšíme se opět za rok.