Vánoční výstava a dražba výrobků

Výstava NZDM DoPatra probíhala ve dnech od 18. 12. do 20. 12. 2017 a zúčastnilo se jí několik tříd ze všech třech základních škol v Novém Bydžově, dále školní družiny a děti z mateřské školy Sluníčko.

Návštěvníků přišlo zhruba 300 a my jsme rádi, že výstava měla úspěch a líbila se.

  

Hned 21. 12. 2017 se konala vánoční dražba výrobků, která byla určena pro uživatele klubu Čas i Čásek.  Dražby se nás nezúčastnilo mnoho, protože mnozí byli doma, aby pomohli doma s přípravou Vánoc nebo na poslední chvíli sháněli dárky. Každý, kdo přišel do klubu, dostal své klubové penízky patráčky, dle počtu kontaktů v tomto roce. Nejvíce patráčků z přítomných měl Honza, a protože ví, že kdo si počká, ten se dočká, odnesl si také nejvíce výrobků. Všichni jsme chtěli výrobky pro sebe hned, a tak jsme byli schopní dát za jeden výrobek téměř všechny své patráčky. S postupem času se ceny výrobků zdaleka nevyšplhaly tak vysoko, jako předtím, a tím pádem si každý mohl vydražit více výrobků. Tento poslední den se nám líbil a všichni jsme odešli spokojeni s malými dárečky pro příbuzné či kamarády nebo drobnou vánoční dekorací.