Ukliďme svět, ukliďme Česko

V dubnu se NZDM DoPatra zapojilo do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Nejen, že jsme si zopakovali jak správně třídit odpad, ale povídali jsme si i o tom, jak dlouho se jaký materiál pohozený v přírodě rozkládá.Říkali jsme si o tom, co je černá skládka a kam velký odpad, jako jsou například staré pneumatiky, kusy železa nebo stavebních materiálů, patří. Většina z nás už věděla, jak se odpad třídí, nebo že staré věci nevyhazujeme do příkopu. Víme, že odpadky nemáme vyhazovat na procházce v lese, po loukách, ale ani po městě, vlastně nikam, kromě odpadkových košů a míst k tomu určených.

Ale abychom o jarním úklidu jen nemluvili, domluvili jsme se s p.Taušem a p. Vyleťalem, kteří organizují úklid v okolí Nového Bydžova, na místě a čase, kdy se i my z klubu do úklidu zapojíme. Od MěÚ OVŽP Nový Bydžov jsme získali jednorázové rukavice a pytle, a dne 11. 4. 2018 jsme se dali do práce. Nejdříve jsme se sešli všichni v klubu, odkud jsme se v 14:30 vydali směrem za koupaliště. Naším největším úlovkem z křoví byly dva dětské kočárky, dále pletivo a plastová židle. Celkem jsme nasbírali 7 pytlů odpadu, které jsme nechali na hromadě na domluvený odvoz. Poté jsme se vrátili do klubu, kde nás čekala zasloužená odměna v podobě sladkého perníku, na kterém jsme si všichni spokojeně pochutnali. Odpoledne jsme si užili, protože bylo krásné, téměř letní počasí a my jsme udělali něco pro své okolí.