Ukliďme Česko

Ve středu 27. 3. 2024 jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko. Ještě před odchodem z NZDM jsme si rozdali pracovní rukavice a pytle na odpadky. Ty jsme dostali od technických služeb města Nový Bydžov a od organizátoru akce „Ukliďme Česko“. „Dohodli se na pravidlech bezpečnosti práce, vymezili trasu úklidu a pustili se do akce.

Děti se do sbírání odpadků pustily s vervou sobě vlastní a brzy se začaly předhánět, kdo objeví větší úlovek. „Přestože jsme nacházeli převážně drobné obaly od sladkostí a nedopalky cigaret, ty ovšem ve velmi hojném počtu, mezi sesbíranými odpadky byly i větší kusy plastu či oblečení.   Pytle s odpadky jsme zanechali je na smluveném místě, odkud bude zajištěn svoz od technických služeb města Nový Bydžov.