Tolerance

Kromě smysluplného trávení volného času dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let se v našem NZDM DoPatra  snažíme vypěstovat nebo alespoň vyklíčit v naších uživatelích tzv. „klíčové kompetence“, což je vlastně souhrn znalostí, schopností, dovedností a postojů v oblastech jakými jsou vzdělání, řešení každodenních problémů, komunikace, pracovní prostředí, sociální a občanské vztahy.

V rámci tématu měsíce se ve čtvrtek uskutečnila beseda na téma:“ Tolerance aneb svět kolem mě“.

Často naši uživatelé slýchávají neznámá slova, jimž nerozumí anebo jejichž obsah nedokážou plně pochopit. Ale jsou tu i stará známá slova, jejichž význam znají, leč povrchně a často si je vysvětlují právě tak, jak se jim to hodí.
O jednom takovém slovu jsme si v NZDM povídali. A to o slovu TOLERANCE.   Na začátek naší besedy se měli naši uživatelé na chvíli zamyslet nad tímto slovem a vlastními slovy říci význam slova. Slovo tolerance je hodně používané a tolerance jako taková se vyžaduje všude a ode všech. Ale víte opravdu, co tento pojem znamená? Chceme ji doopravdy nebo o ní mluvíme jen tak ze zvyku? Snad na každém rohu slyšíme, jak jsou lidé k sobě navzájem netolerantní. A také o tom, jak by tolerantní měli být. Ale co je být tolerantní?  Na to jsme se zeptali naších uživatelů.

A co nám odpověděli?  Například: právo každého člověka na vlastní názor a prosazování.  Snášet, strpět nebo mít ochotu přijmout názor druhého, schopnost nebo možnost člověka nebo společnosti žít vedle lidí s jinými názory, postoji a přesvědčeními nebo přijímat či dokonce snášet něco samo o sobě spíše nežádoucího nebo nepříjemného atd…

Na závěr besedy jsme se všichni shodli, že „ Lidé se tolerantní nerodí, ale mohou se tomu naučit i za cenu nemalého úsilí a stojí to za to!!!“

Proto my pracovníci NZDM zvýšenou pozornost věnujeme prevenci, šikaně a sociálně patologických jevů. Z tohoto důvodu máme v NZDM  schránku důvěry, tematické nástěnky na chodbách i ve společenské místnosti a v rámci individuálních a kontaktních rozhovorech si s uživateli povídáme o jejich aktuálních životních problémech.