Tvořivé dílny

 Ke každému ročnímu období se snažíme přijít s novým zajímavým tématem tvořivých dílen, které jsou otevřené pro všechny uživatelé a to jak z klubu Čas tak z klubu Čásek. Při tvořivých dílnách si s dětmi povídáme a snažíme se je seznámit prostřednictvím různorodých činností se změnami v podzimní přírodě a s činnostmi lidí v podzimním období. Děti jsou většinou aktivní, činnosti je baví a mají zájem o další poznatky, samy se vyptávají. Zaujaly je hlavně praktické činnosti a různé zajímavosti. Rozvíjejí si tak i jazykové dovednosti či základní poznatky o přírodě a jejich změnách a vlivu člověka na přírodu. Číst dál

 

Jsme tu již 12.let

Ve středu 12. 1. 2022 se po dvou letech konala oslava narozenin klubu. V loňském roce jsme z epidemického důvodu slavit nemohli. Letos je nám již dvanáct let. Narozeniny NZDM tradičně slavíme soutěžním odpolednem. Soutěžili jsme jako obvykle ve dvou týmech – „Chlapci“ a „Dívky“.  Soutěžních disciplín bylo celkem šest.  V první disciplíně s názvem „Sběr“ měly děti za úkol sesbírat dvojce číslic 1-12 a aby to neměly jednoduché, tak je sesbírat kolíčkem a seřadit je. V druhé s názvem „ Setřel“, sestřelovaly šipkami balonky. Ve třetí soutěži skupinově vymyslely slova s kořenem „ Pat“ tak zněl i název této soutěže. Poté následovala další velmi zábavná soutěžní disciplína, která byla skrytá pod názvem „ Prasknutí“. Cílem bylo těly vybraných dvojic prasknout bez použití končetin balonek. Po této soutěži následovalo „ Puzzle“. Tato soutěžní disciplína byla zaměřena na týmovou spolupráci. Bohužel kluci v této disciplíně neuspěli a dívky je převálcovaly. Číst dál

 

Rok 2021 v NZDM DoPatra

Od ledna 2010 nabízíme sociální služby dětem a mládeži od 6 do 26 let, které by jinak trávily svůj volný čas převážně na ulici, prožívají náročné životní období nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim pomoc a podporu při řešení tíživých situací, příležitost pro bezpečné a společensky přijatelné trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a začlenění do společnosti.

V roce 2021 navštívilo NZDM DoPatra celkem 103 dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku 6 – 26 let, z nichž 68 bylo uživatelem služby. Bylo poskytnuto celkem 3 051 služeb při 1 334 kontaktech. Z poskytovaných služeb uživatelé nejvíce využili zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (pomoc se školou) a to o 14%více než volnočasové aktivity, které letos skončily na 2. místě v počtu poskytnutých služeb. Jako třetí letos skončily kontaktní rozhovory, těch bylo 467.  V tomto roce jsme měli o 60% více zájemců o službu než roce 2020. A nově nás navštěvovalo více dětí z majority. Číst dál