Suchý únor

V rámci tématu měsíce – „Suchý únor“ jsme si s našimi uživateli prostřednictvím několika tematicky zaměřených besed objasnili co alkohol vlastně je. Podrobně jim bylo vysvětleno, jaký vliv má alkohol na dětský organismus, vývoj těla a jaké následky může pití alkoholu zanechat. Shlédli jsme obrázky znázorňující, jak alkohol dokáže člověka změnit.  Z jejich výrazů bylo patrné, že to není nic příjemného a hezkého. Všichni věděli, že od patnácti let jsou trestně odpovědní. Co to ale je, už nedokázali říci. Byli překvapeni, že si nesou určitou míru odpovědnosti za své chování. K tomu jsme jim přiblížili, i jaké sankce jim můžou hrozit za protiprávní jednání jako je například vandalismus, krádeže nebo sprejerství.