Spolupráce s Laxus z.ú.

V úterý naše NZDM DoPatra navštívily dvě pracovnice z organizace Laxus  z.ú. z Hradce Králové se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Pro naše uživatele měly připravený seminář se zaměřením na návykové látky. My jsme je předem informovali o připravené besedě a v rámci tématu měsíce „ Drogy NE!“ jsme se na tento seminář i připravovali.  V rámci skupinových rozhovorů jsme si s uživateli povídali o nebezpečí návykových látek.

Námi předávané informace byly zaměřeny na pochopení zdravotních, psychických, sociálních i materiálních škod způsobených užíváním návykových látek. Naše spolupráce s organizací Laxus z.ú. byla reakcí na pozitivní přístup dnešních mladých lidí k užívání návykových látek. Dále k zvýšené společenské toleranci, poptávce a dostupnosti návykových látek včetně alkoholu a tabáku.

Program byl zaměřen také na ostatní typy rizikového chování, které se k této problematice buď pojí, nebo jí předcházejí např. práce s agresivitou v kolektivu, intolerancí apod. Ke konci semináře jsme se věnovali také rizikovému chování spojeného s partnerstvím a sexualitou.

Cílem naší dlouhodobé spolupráce s organizací Laxus z.ú. je , aby děti a mladí lidé dokázali vědomě rozhodnu , jaká bude jejich cesta životem.  Chtěli jsme dát radu, jak si mohou poradit s riziky a rizikovým chováním, které je v životě muže potkat a předejít problémům spojeným s užíváním návykových látek, nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku či úplně předejít.