Rozdáváme radost

Naši uživatelé z tanečního a dramatického kroužku Děti z města pravidelně vystupují na nejrůznějších akcích v Novém Bydžově a blízkém okolí. Ve středu 7.12 předvedli a potěšili svým programem na tradičním vánočním setkání seniorů v Domě s pečovatelskou službou organizace Duha o.p.s. a 13.12 v domově pro seniory Pohoda v Humburkách.

.p1450643  p1450660 p1450971 p1450951

 

Tentokrát si uživatelé připravili několik tanečních sestav a také jednu scénku, a to „ Skládání čertovské zkoušky“.  Všem vystupujícím se jejich nacvičené taneční sestavy povedly a do připravené scénky se dokonce zapojili i diváci. Doufáme, že jsme potěšili všechny babičky a dědečky a trochu zaváli předvánoční atmosféru do jejich domovů.