Rok v NZDM

V průběhu roku 2017 nás navštěvovalo celkem 93 uživatelů, to je tedy 93 dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, kteří měli v tomto roce aktivní smlouvu o poskytování sociálních služeb a individuální plán, a kterým bylo poskytnuto téměř 13000 služeb. 

Uživatelé měli možnost zažít v NZDM mnoho zajímavého, nejčastěji to byla různá soutěžní odpoledne, jako je třeba Maškarník, Misšák, Čarodějnice nebo oslava narozenin klubu.

O letních prázdninách jsme se vydávali na menší výlety do okolí Nového Bydžova. Opět jsme poznávali turistické poznávací stezky a památky města. Absolvovali jsme také jednodenní výlet do nedalekého Chlumce nad Cidlinou, kde jsme si prošli oba pohádkové okruhy v parku a navštívili místní hřiště a cukrárnu.

Na konci letních prázdnin proběhla v parku Sv. Trojice tradiční veřejná akce Loučení s prázdninami, která do našeho ročního plánu již neodmyslitelně patří. Ve spolupráci se ZŠ Palackého jsme uspořádali další veřejnou akci s názvem „Naši kamarádi strašidla II.“, které se zúčastnilo rekordních 400 návštěvníků především z řad základních škol. Ani letos jsme nevynechali již tradiční velikonoční a vánoční výstavu NZDM a dny otevřených dveří, na kterých byly vystaveny tematické výrobky uživatelů klubu.

Během roku se v NZDM konaly také besedy s odborníky či pracovníky klubu na různá témata. Nejúspěšnější z nich byly besedy na téma: Plánované rodičovství a antikoncepce, Třídění odpadu a recyklace, Sebeobrana a bojová umění, Odpovědnost za své chování nebo Zdraví a zdravé stravování a následná návštěva akce na náměstí Den zdraví.

Průběžně jsme se učili nové společenské nebo sportovní hry a výtvarné techniky. V rámci individuálních, kontaktních a skupinových rozhovorů jsme s mladšími uživateli nejčastěji řešili pomoc se školou, možnosti trávení volného času, šikanu či situaci v rodině. U starších uživatelů to bylo podobné, akorát mnohdy školu nahradily problémy se zaměstnáním a potažmo i s financemi a trápení v oblasti sexuality či vztahů.

Uživatelé navštěvující taneční a dramatický kroužek Děti z města se v roce 2017 představili veřejnosti dvakrát. Prvním vystoupením byla taneční přehlídka Skok za krokem v Chlumci nad Cidlinou, které bylo velmi úspěšné. Před Vánoci svými sestavami potěšili seniory v Domě s pečovatelskou službou Duha o.p.s., kterým tímto zpříjemnili předvánoční čas.