Rok v NZDM DoPatra

V roce 2018 navštívilo NZDM DoPatra celkem 126 dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku 6 – 26 let, z nichž 113 bylo uživatelem služby.  Bylo poskytnuto celkem 9 058 služeb při 4 652 kontaktech. Z poskytovaných služeb uživatelé nejvíce využili zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (pomoc se školou), práce se skupinou C (aktivity ve skupině, taneční a dramatický kroužek Děti z města), akce (veřejné akce, soutěžní odpoledne apod.), volnočasové aktivity (výtvarné činnosti, volnočasové činnosti, práce na PC) či kontaktní rozhovor.

V létě se uskutečnil výlet do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Tento výlet byl financován z odměny, kterou jsme získali za účast v celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018.

V průběhu roku se realizovaly preventivní akce zaměřené na environmentální výchovu, šikanu, dopravní výchovu, zásady bezpečnosti chování o prázdninách a nejen o nich, rizika internetu, lásku – sex – přátelství, plánované rodičovství a antikoncepci, etiketu a zásady slušného chování či zdraví a zdravé stravování.

NZDM DoPatra pořádalo v roce 2018 dvoje dny otevřených dveří spojené s výstavou. První velikonoční výstavu navštívilo cca 170 osob. Vánoční výstava byla pro veřejnost přitažlivější, neboť se jí zúčastnilo 270 osob, což je o sto více. Návštěvníci přicházeli především z řad základních a mateřských škol v Novém Bydžově a mohli si prohlédnout jak výrobky uživatelů, tak i prostory NZDM DoPatra a získat informace o poskytovaných službách.

Na jaře jsme se zapojili do výtvarné soutěže, kterou pořádal místní DDM Nový Bydžov na téma „Nakresli pohádku“. Příjemným překvapením byla výhra naší uživatelky, která se umístila na prvním místě ve III. kategorii.  

Ve spolupráci se Základní školou Palackého jsme opět v době podzimních prázdnin uspořádali akci pro veřejnost Naši kamarádi strašidla III., kterou navštívilo 450 návštěvníků, kteří si prohlédli výstavu na téma Naše česká strašidla a prošli stezkou odvahy ve sklepních prostorách školy.

Ani v rámci tanečního a dramatického kroužku Děti z města jsme nezaháleli. V dubnu jsme se účastnili taneční soutěže Amen Khelas 2018 v Jihlavě. V soutěži jsme uspěli – uživatelé z kroužku Děti z města získali výhru a pohár za krásné třetí místo a navíc speciální cenu poroty. O měsíc později jsme se účastnili ještě nesoutěžní taneční přehlídky Skok za krokem 2018, která se konala v Chlumci nad Cidlinou. V září jsme byli pozváni na veřejnou kulturní akci, kterou pořádalo město Nový Bydžov ve spolupráci se spolkem Triangl Strašidelný park, kde jsme opět představili taneční sestavy, které jsme se v klubu naučili.