Rok v NZDM DoPatra

V roce 2019 navštívilo NZDM DoPatra celkem 126 dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku 6 – 26 let, z nichž 104 bylo uživatelem služby.  Bylo poskytnuto celkem 7 044 služeb při 3 169 kontaktech. Z poskytovaných služeb uživatelé nejvíce využili zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (pomoc se školou), práce se skupinou C (aktivity ve skupině, taneční a dramatický kroužek Děti z města), akce (veřejné akce, soutěžní odpoledne apod.), volnočasové aktivity (výtvarné činnosti, volnočasové činnosti, práce na PC) či kontaktní rozhovor.

Některé aktivity proběhly i mimo prostory NZDM. Uživatelé nejčastěji projevují zájem o návštěvu víceúčelového sportovního hřiště. Během prázdninového provozu jsme zaznamenali v NZDM nejmenší počet kontaktů z celého roku, z důvodu velmi teplého počasí a nízké nezaměstnanosti, díky které mělo mnoho uživatelů z klubu Čas brigádu.

V průběhu roku se realizovaly různé besedy, například Kam po škole?, Vysvědčení, Suchý únor (viz. Alkohol a dětský organismus), Třídění odpadu, Já a ochrana životního prostředí, Prázdninová rizika, Bezpečný partnerský život (sex, láska), a jako poslední v roce Vánoční svátky – tradice a zvyky. Tento rok proběhla i beseda s odborníkem a to s policistou a kurátorem. Také jsme se zúčastnili exkurze na místní policejní stanici.

NZDM DoPatra pořádalo v roce 2019 dvoje dny otevřených dveří spojené s výstavou. První velikonoční výstavu navštívilo cca 240 osob. Dále proběhla i Vánoční výstava, kterou navštívilo cca 190 osob. Návštěvníci přicházeli především z řad základních a mateřských škol v Novém Bydžově a mohli si prohlédnout jak výrobky uživatelů, tak i prostory NZDM DoPatra a získat informace o poskytovaných službách.

Ani v rámci tanečního a dramatického kroužku Děti z města jsme nezaháleli. V květnu jsme se zúčastnili taneční přehlídky Skok za krokem v Chlumci nad Cidlinou. Zde se žádné ceny nerozdávali, ale spokojení jsme si odvezli nové nápady a postřehy od ostatních tanečních skupin, jejichž vystoupení jsme sledovali. V září jsme byli pozváni na veřejnou kulturní akci Food festival, kterou pořádalo město Nový Bydžov, kde jsme předvedli taneční sestavy, které jsme se v klubu naučili a sklidili jsme obrovský potlesk a úsměvy diváků. Dále jsme byli pozvání na tradiční Vánoční besídku v domově s pečovatelskou službou Duha, kde jsme předvedli své dovednosti i babičkám a dědečkům.

Naši uživatelé se dne 14. dubna 2019 zúčastnili turnaje v kopané „Czech Roma Cup Juniors“ v Pardubicích, který organizoval zájmový spolek Roma Vision. Jsme rádi, že se tohoto turnaje naši uživatelé zúčastnili z vlastní iniciativy. My jsme jim v rámci našich služeb poskytli jen podporu a prostory k tréninku.

 

Tento rok jsme se v rámci síťování představili na setkání pod názvem „Spolupráce škol a sociálních služeb při podpoře dětí v problematické situaci či ohrožení“, který zorganizoval OSPOD Nový Bydžov. Dále jsme se zapojili do projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královohradeckém kraji VI“, v rámci tohoto projektu k nám dojížděl konzultant, s kterým jsme spolupracovali po dobu 6 měsíců. V rámci spolupráce jsme se zúčastnili představení organizace Laxus o. s., kde nám byly předneseny výsledky šetření na Novobydžovsku, poté nás navštívila terénní pracovnice, která nám zde nechal a informační letáky a vizitky.

V roce 2019 proběhla změna jednoho z pracovníků v sociálních službách, přesněji v květnu 2019, kdy odešla Veronika Wajsová a nastoupila Bc. Michaela Šefčíková, DiS