Rok 2021 v NZDM DoPatra

Od ledna 2010 nabízíme sociální služby dětem a mládeži od 6 do 26 let, které by jinak trávily svůj volný čas převážně na ulici, prožívají náročné životní období nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim pomoc a podporu při řešení tíživých situací, příležitost pro bezpečné a společensky přijatelné trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a začlenění do společnosti.

V roce 2021 navštívilo NZDM DoPatra celkem 103 dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku 6 – 26 let, z nichž 68 bylo uživatelem služby. Bylo poskytnuto celkem 3 051 služeb při 1 334 kontaktech. Z poskytovaných služeb uživatelé nejvíce využili zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (pomoc se školou) a to o 14%více než volnočasové aktivity, které letos skončily na 2. místě v počtu poskytnutých služeb. Jako třetí letos skončily kontaktní rozhovory, těch bylo 467.  V tomto roce jsme měli o 60% více zájemců o službu než roce 2020. A nově nás navštěvovalo více dětí z majority.

V roce 2021 dále pokračovala celosvětově pandemie Covid-19. V ČR s tím bylo spojených mnoho zákazů a omezení služeb. V klubu jsme aktuálně reagovali na situaci ve školství – uzavřené školy, on-line výuka. A to změnou otevírací doby tak, aby se zde uživatelé mohli připojit na on-line výuku už od 8:00. Tím pádem došlo i k omezení odpoledního klubu.

Pro nedostatek výpočetní techniky jsme navázali novou spolupráci se školami. Ty nám zapůjčily svou výpočetní techniku (notebooky, tablety) pro své žáky, kteří se zde připojovali k on-line výuce. Většina uživatelů doma nemělo připojení k internetu nebo zde bylo riziko poničení či ztráty ve vlastnictví u nich doma. 

Vzhledem k tomu, že mnoho uživatelů je z multiproblémových rodin, které jsou zpravidla nízkopříjmové, i nadále jsme pomáhali tisknout domácí úkoly a zaslanou látku k výuce, kterou uživatelé dostávali v elektronické podobě ze školy. Pokud si nevěděli s domácími úkoly rady, pracovník jim látku vysvětlil a mohli si je zde vypracovat. Nutno podotknout, že u mnoha uživatelů, kde se rodiny vyznačují především nízkou vzdělaností, byl pracovník klubu jediný, kdo jim mohl probíranou látku vysvětlit, aby ji lépe pochopili. Od podzimu se situace opět opakovala, kdy většina tříd byla v karanténě. Pracovníci NZDM pomáhali uživatelům s domácími úkoly či vysvětlení látky telefonicky, emailem nebo přes sociální sítě.