Rok 2020 v NZDM DoPatra

V roce 2020 navštívilo NZDM DoPatra celkem 92 dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku 6 – 26 let.  Bylo jim celkem poskytnuto 3 469 služeb při 1 628 kontaktech.

V roce 2020 celosvětově propukla pandemie Covid-19. V ČR s tím bylo spojených mnoho zákazů a omezení služeb. Klub jsme byli nuceni v březnu a dubnu dle platného nařízení vlády uzavřít svůj provoz. I tak jsme nadále docházeli do zaměstnání, zpracovávali administrativu a sloužili pro uživatele na telefonu nebo pomocí sociálních sítí či emailu.

Vzhledem k tomu, že mnoho uživatelů je z multiproblémových rodin, které jsou zpravidla nízkopříjmové, pomáhali jsme tisknout domácí úkoly a zaslanou látku k výuce, kterou uživatelé dostávali v elektronické podobě ze školy. Kontakt s uživatelem při předání vytištěného materiálu probíhal bezkontaktně.

Vláda na jaře postupně rozvolňovala svá striktní nařízení a dovolila, aby byl provoz NZDM uvolněn a mohla probíhat i ambulantní forma. To znamená, že jsme mohli našim uživatelům být osobně opět k dispozici a poskytnout jim poradenství, ale také jim pomoci s látkou, probíranou při výuce online. Osobní kontakt dětem pomohl více, než poradenství prostřednictvím telefonu nebo sociálních sítí. Uživatelé látku pochopili snáz. Nutno podotknout, že u mnoha uživatelů, kde se rodiny vyznačují především nízkou vzdělaností, byl pracovník klubu jediný, kdo jim mohl probíranou látku vysvětlit a lépe jí pochopit.

V květnu už bylo umožněno otevřít oba kluby. Pracovníci se vždy řídili aktuálním nařízením vlády a doporučenými postupy, které zasílala pravidelně Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Taneční kroužek Děti z města v roce 2020 skoro vůbec neprobíhal. Z bezpečnostních důvodů jsme v klubu netancovali a nepořádali jarní ani vánoční výstavu. Zato ale, když se vždy situace trochu zlepšila, probíhalo několik akcí ve vnitřních prostorách klubu. Například „rozloučení s pracovnicí Míšou“, „Valentýnské harašení“ (dvojice), „Maškarník“ nebo „Loučení s prázdninami“. V únoru v NZDM proběhla v rámci tématu měsíce „Láska, Sex a Paragrafy“ beseda o mylných domněnkách sexu a o antikoncepčních metodách. Po besedě si každý zájemce mohl díky našemu sponzorovi firmě Libar.s.r.o. – Pepino odnést anonymně kondom z ošatky, která byla umístěna na chodbě.  Našim uživatelům jsme letos velmi často vysvětlovali, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Při skupinových a individuálních rozhovorech jsme si s dětmi a mladými dospělými povídali o základních faktech ohledně koronaviru/COVID-19, seznámili jsme je se základními pravidly ochrany, řekli jsme si jak smysluplně trávit čas v době pandemie a některým uživatelům jsme předali i kontakty na psychology či linku důvěry.

V létě si NZDM DoPatra pro děti připravilo prázdninový projekt „Poznej své město“. V rámci tohoto tématu jsme pátrali o zajímavých místech v našem nejbližším okolí. Že místa, kde každý den chodíme, nejsou zdaleka tak nezajímavá. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z historie města, o vzniku Nového Bydžova, památkách a slavnostech, pověstech a bájích, ale také o významných osobnostech a strašidlech.

Z kraje podzimu jsme se zapojili do celostátní akce „Týden nízkoprahových klubů 2020“. Zájemci se mohli zapojit do výtvarných dílen, zahrát si fotbálek, stolní tenis či zapojit se do běžných činností, které NZDM DoPatra nabízí. Dále se seznámit s kompletní nabídkou sociálních služeb, s pracovníky a prostory, kam mohou děti po škole přijít trávit svůj volný čas, nebo řešit problémy bez jakýchkoli registrací či poplatků.

Každoročně v předvánoční čas naši uživatelé, kteří navštěvují kroužek „Děti z města“ vystupují v různých zařízeních. Ať už v sociálních službách, školkách či školách. Nyní to ale dle virové situace nešlo uskutečnit. A protože víme, že jsou senioři izolováni v daných seniorských zařízeních, rozhodli se je naši uživatelé potěšit alespoň obrázkem a osobním přáním. Aby věděli, že jsme na ně nezapomněli a těšíme se na další společné setkávání.

Naše služby byly v roce 2020 výrazně omezené, ale chceme tady být i nadále pro naše uživatelé. Pracujeme online, hledáme stále nové cesty podpory, jak tady být pro naše uživatelé i za těchto podmínek. Jsme připraveni jít vypomoci do nejohroženějších služeb. V tuto chvíli je našim cílem zvládnout krizi, být ku prospěchu nejen naším uživatelům, ale i komunitám, kde působíme. Doufáme v lepší zítřky a díky všem, kdo pomáháte, společně zvládneme překonat vše.