Rizika internetu

V poslední době se i mezi našimi uživateli stalo módním trendem natáčení videí a jejich zveřejňování na internetovém serveru YouTube, či na sociálních sítí. Děti a mládež k tomu vede jednak touha zviditelnit se, získat příznivé ohlasy tzv. „lajky“ a v neposlední řadě touha stát se YouTuberem – tj. placenou „celebritou“. Většina těchto dětí jsou také zpravidla odběrateli videí jiných YouTuberů, kde čerpají inspiraci pro svoje natáčení. Pro děti je nejrizikovější natáčení a zveřejňování videí, kde glosují a parodují videa jiných – Video blogger (zkráceně vlogger) a videí, ve kterých zkouší vtipným způsobem nějak nachytat ostatní osoby „pranky“. Proto jsme v NZDM DoPatra naším uživatelům promítli film s touto tématikou a po filmu jsme si následně povídali o rizicích spojených se zneužitím osobních údajů,  kyberšikaně a hlavně o natáčení videí ( pranku), či volání na náhodná čísla. Velkým tématem hlavně mezi děvčaty bylo také navazování kontaktu s osobami, které znají jen ze sociálních sítí.