Otevření NZDM DoPatra

Na základě doporučeného postupu Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. 05. 2020 dochází k opětovnému otevření služby NZDM DoPatra v ambulantní formě dle běžné otevírací doby.

V souladu s aktuálními nařízeními vlády je každý návštěvník klubu povinen dodržovat preventivní opatření, a to:

  • používat náležitou ochranu nosu a úst (roušku),
  • při vstupu do klubu provést desinfekci rukou,
  • při pohybu v prostorech klubu dodržovat doporučený odstup 1,5 – 2 metry.

Mimo běžných preventivních opatření máme v klubu také omezen počet klientů i jejich pobyt u nás. Vše se řídí dle aktuálního nařízení vlády.

Věříme, že v příštím měsíci už bude vše stejné, jako za klasického provozu. Stále platí, že pro naše klienty tiskneme učební materiály ZDARMA.

Těšíme se na Vás.