Narozeniny NZDM

Uživatelé i zájemci o službu mají možnost již 14 let využít například klubovou a kontaktní místnost, kde mohou nejen aktivně trávit svůj volný čas s vrstevníky, ale také se zde mohou důvěrně svěřit s problémy, s nimiž se potýkají, a hledat společně s pracovníky možnosti jejich řešení. Nejčastějšími tématy jsou experimentování s návykovými látkami, problémy v rodině, ve škole či v partě, sebepoškozování a nevhodné trávení volného času. Pracovnici v NZDM  také pomáhají dětem a mladistvým s přípravou na vyučování a poskytují i doučování. V zařízení jsou také pořádány tematické programy preventivního charakteru, které se snaží reagovat na „trendy“, jež se mezi mladistvými v daném období objevují a pracovnici mají potřebu na ně upozornit (rizikové chování na sociálních sítích, experimentování a užívání návykových látek apod.).

Letos 10. ledna 2024 zařízení slaví již 14. narozeniny.  V tento den proběhla také „ Narozeninová párty „ – soutěžní odpoledně pro uživatelé obou klubu, a to jak z Čásku, tak z Času. Celkem si zasoutěžili v 7 soutěžních disciplínách a na konci párty nejmenší uživatelé z klubu Čásek sfoukli svíčky z narozeninového perníku a rozbalili jsme si dárky – pingpongové pálky a míčky, společenskou hru a magnetickou stavebnici.