Dny otevřených dveří NZDM DoPatra

V týdnu od 19. do 25. září 2016 proběhly v 53 městech České republiky Dny otevřených dveří v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Týden nízkoprahových klubů již po desáté pořádala Česká asociace Streetwork a zúčastnilo se ho 71 nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé republiky.

Také my v NZDM DoPatra jsme se zapojili do této celostátní akce a od 19. 9. do 21. 9. 2016 byly i naše dveře otevřené pro širokou veřejnost. Kromě prohlídky prostorů a vybavení, měli návštěvníci možnost si prohlédnout výstavu výrobků a fotografií z prázdninových preventivních programů. Dále shlédnout prezentaci činností a seznámit se s nabídkou sociálních služeb, které NZDM  DoPatra nabízí.

Cílem dnů otevřených dveří bylo upozornit na práci a význam těchto zařízení, kam mohou děti po škole přijít trávit volný čas nebo řešit problémy bez jakýchkoli registrací, či poplatků.

Velmi nás potěšila návštěva učitelů s žáky, rodičů a úřednic z úřadu práce, od kterých jsme byli pochváleni za nástěnku s nabídkou zaměstnání v Novém Bydžově a v okolí pro naše uživatele. Překvapila nás i návštěva dětí – přátel našich uživatelů z Kolína, Sloupna, Skřivan a ze Smidar. Cílem dnů otevřených dveří bylo upozornit na práci a význam těchto zařízení, kam mohou děti po škole přijít trávit volný čas nebo řešit problémy bez jakýchkoli registrací, či poplatků.

Nízkoprahový klub neboli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Jsou prevencí vysedávání na lavičkách, vandalismu na veřejném prostranství, záškoláctví nebo konfliktů se zákonem. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují dětem a mladým lidem pomoc v obtížných životných situacích spojených s dospíváním, experimenty všeho druhu, školní docházkou, rodinným životem a také formou prevence usilují o to, aby tyto děti či mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potenciálních rizik.