Loučení s prázdninami

Dne 30. 8. 2017 NZDM DoPatra uspořádalo v parku sv. Trojice již tradiční akci Loučení s prázdninami, které navštívilo mnoho uživatelů, ale i veřejnost. Letos se celé soutěžní odpoledne neslo v duchu indiánů, tak jako celé léto v klubu. V parku bylo připraveno celkem 5 disciplín, a každý, kdo daný úkol splnil, hned získal malou odměnu v podobě bonbonů. Všichni soutěžící na stanovištích sbírali body, které jsme následně sečetli a vyhlásili vítěze. Vítězů bylo hned několik, neboť se soutěžilo ve třech věkových kategoriích. Hlavními cenami bylo především pár potřeb do školy a sladkost. Celé soutěžní odpoledne se všem líbilo a už nyní víme, že za rok se bude konat znova. Na organizaci soutěžního odpoledne se podílely i pracovnice SAS Romana Michálková, DiS. a Alena Kunstová DiS, kterým ještě jednou děkujeme a stejně tak děkujeme i ZŠ Palackého za zapůjčení sportovních pomůcek.