Leden v klubu

 V lednu jsme si v klubu Čas zvolili téma měsíce Kam po základní škole? S našimi uživateli jsme si povídali o volbě studia a přípravě na povolání. Každý člověk chce být v něčem úspěšný, aby mohl být sám se sebou a svým životem spokojený. I naši uživatelé mají své sny a představy toho, čeho by chtěli v životě dosáhnout a jak by měl jejich život vypadat.Při besedách či kontaktních rozhovorech jsme si povídali o tom, co by měli udělat ke splnění svých představ, a že je potřeba, také něco obětovat, v něčem se omezit, v něčem se zlepšit, atd. 

Poznání sebe sama je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím výběr dalšího studia a následně i volby povolání. K lepší orientaci napomáhají různé osobnostní testy, testy zjišťující určité předpoklady pro danou práci, dále pak různé pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra nebo školní výchovní poradci, na které jsme některé uživatele odkázali a poskytli kontakt.

Lednovým tématem pro klub Čásek bylo opakování pravidel klubu. Při besedách a tvoření k tématu jsme si připomněli všechna pravidla NZDM, stejně tak ale i práva uživatelů. I když by každý práva, pravidla a sankce měl znát, někteří měli problém a znali třeba jen polovinu, proto jsme se ujistili, že základní informace o klubu je důležité si stále připomínat.