Každý z nás nese odpovědnost za své chování

V úterý 24. října nás navštívila sociální pracovnice z městského úřadu v Novém Bydžově paní Hana Holková s nprap. Jaromírem Pelánkem z Policie ČR. Pro všechny uživatele, kteří měli zájem, si společně připravili besedu na téma Odpovědnosti za své chování.

Povídali jsme si o zodpovědnosti a rizicích našeho chování, o konfliktech se zákonem a následném průběhu policejního vyšetřování. Poté jsme dostali možnost ptát se na to, co nás v této oblasti zajímá. Nejvíce dotazů se týkalo kyberšikany a konfliktů mezi vrstevníky. Beseda byla pro všechny uživatele zajímavá, o tématu si mnozí povídali ještě při odchodu domů.