Doučování a on-line výuka v NZDM

NZDM DoPatra stále funguje. Museli jsme ale omezit odpolední „klub“ a místo toho máme možnost se individuálně věnovat našim uživatelům a pomáhat jim převážně s doučováním a zprostředkováním on-line výuky.

Díky technickému zabezpečení a volným místům na výuku můžeme i v době nouzového stavu zajistit kontakt se školou pro ty, kteří to nejvíc potřebují. Jsou to děti většinou ze slabších sociálních vrstev. Nemají doma internet, potřebné zázemí a zřídka i někoho, kdo by se jim při doučování věnoval, nebo to zvládal. Našim uživatelům nestačí jen připojení, počítač a prostor. Je nutné věnovat se jim při vyučování a při psaní úkolů.  Naši pracovníci se jim věnují individuálně a samozřejmě dle platných hygienických podmínek.