Dny otevřených dveří

V týdnu od 18. do 24. září 2017 probíhají v 53 městech České republiky dny otevřených dveří, Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Bezmála stovka akcí v nízkoprazích, a to všechno s cílem upozornit na práci a význam těchto zařízení, kam mohou děti po škole přijít trávit volný čas nebo řešit problémy bez jakýchkoli registrací, či poplatků. Týden nízkoprahových klubů již pojedenácté pořádá Česká asociace streetwork, kterého se účastní 71 nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé republiky. I my NZDM DoPatra, jsme se zapojili do této celorepublikové akce.

Ve dnech od 18. 9. 2017 do 20. 9. 2017 v době od 9:00 hod – 17:00 hod jsme měli Dny otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost se seznámit s činností a nabídkou sociálních služeb, prohlédnout si prostory, vybavení a výstavu výtvarných činností uživatelů a shlédnout video prezentaci fotografií z letního preventivního programu Indiánské léto s NZDM DoPatra. Cílem našich dnů otevřených dveří bylo, aby se široká veřejnost dozvěděla, co je nízkoprahový klub neboli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Že jsme sociální službou určenou dětem a dospívajícím. Kluby vznikají v malých i velkých městech, ve vyloučených lokalitách nebo tam, kde se mládež schází. Jsou prevencí vysedávání na lavičkách, vandalismu na veřejném prostranství, záškoláctví nebo konfliktů se zákonem. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích spojených s dospíváním, experimenty všeho druhu, školní docházkou, rodinným životem a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potenciálních rizik. Výraz nízkoprahový znamená „dostupný, neodrazující od vstupu“.