Dny otevřených dveří

Již po sedmnácté pořádá Česká asociace streetwork na konci září „Týden nízkoprahových klubů“. Veřejnosti se během něj otevřou nízkoprahové kluby pro děti a mládež z celé republiky. Letošní ročník celé akce se podrobněji zaměří na oblast duševního zdraví dětí a dospívajících, na to jak mohou nízkoprahové kluby i další sociální služby účinně spolupracovat se školami.  Naše NZDM DoPatra Vás zve k nahlédnutí do svého fungování a na akci “Dny otevřených dveří ”, která se bude konat od 18. 9. 2023 -20.9.2023 od 9:30 do 18:00 hod.

Široká veřejnost, rodiče, zástupci samospráv, pedagogičtí pracovníci i potenciální klienti budou mít v těchto dnech možnost nahlédnout do provozu nízkoprahových zařízení a seznámit se s jejich nabídkou, chodem a celkovým přínosem v místě, kde fungují.

Přijďte se sami podrobněji seznámit s fungováním našeho NZDM DoPatra a ověřit si, že naši pracovníci opakovaně dokazují, že umí děti vyhledávat, kontaktovat, navazovat s nimi bezpečný a důvěrný vztah, intervenovat i vhodně síťovat a předávat je poté do návazných institucí.