Dny otevřených dveří

Začíná Týden nízkoprahových klubů s podtitulem Škola, jak ji (ne)známe. Letošní 15. ročník upozorňuje na téma duševního zdraví dětí a mladistvých v reakci na proměnu školní výuky. NZDM DoPatra se ke kampani připojuje.

Předposlední zářijový týden je v Česku tradičně věnován kampani Týden nízkoprahových klubů pořádané Českou asociací streetwork (ČAS). Nízkoprahové kluby pro děti a mládež se v příštím týdnu otevírají široké veřejnosti. Tématem patnáctého ročníku s podtitulem Škola, jak ji (ne)známe je svět teenagerů, proměny školy a duševní zdraví dětí a dospívajících. I náše  NZDM DoPatra vás zve k nahlédnutí do svého fungování v rámci “Dnů otevřených dveří.

V pořadí patnáctý ročník Týdne nízkoprahových klubů proběhne v našem NZDM v termínu od 20. – 22. září. Jako každý rok se během několika dní sníží prahy mezi kluby a veřejností. Rodiče, zástupci samospráv, pedagogičtí pracovníci i potenciální uživatelé mají možnost nahlédnout do provozu těchto zařízení a seznámit se s jejich nabídkou, chodem a celkovým přínosem v místě, kde fungují. 

Tento rok se kampaň zaměřuje na téma spolupráce nízkoprahových klubů pro děti a mládež a škol. Podtitulem „Škola, jak ji (ne)známe“ chceme upozornit na nezastupitelnou roli nízkoprahových klubů při návratu dětí do škol, který bude pro mnohé dospívající letos obzvlášť náročný. Kampaň vnímáme jako příležitost posunout mezioborovou spolupráci dále, ale také přiblížit veřejnosti svět dnešních teenagerů,“ přibližuje myšlenku letošního zaměření kampaně Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork. 

„V rámci našich „ Dnů otevřených dvěří „ připravuje výtvarné dílny a prezentaci služeb našeho NZDM DoPatra.

Nízkoprahové kluby nabízejí prostor a poradenství pro děti a dospívající, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, se kterou si neumí poradit sami. Nízkoprahová zařízení jsou registrovanou sociální službou a veškeré služby jsou poskytovány dětem a teenagerům zdarma. Nízkoprahových klubů je v Česku podle posledních údajů MPSV celkem 247. 

Česká asociace streetwork je střešní organizací poskytovatelů terénních a nízkoprahových sociálních služeb. Ty jsou snadno dostupné lidem a zcela zdarma. Pracují s dětmi a mládeží, s lidmi bez domova, s uživateli návykových látek a dalšími osobami v nepříznivé sociální situaci. Mimo to ČAS vzdělává a vede mnoho vlastních projektů jako jdidoklubu.cz, pracenaulici.cz, restartshop.cz nebo nově casodcasu.cz. ČAS v Česku funguje od roku 1997. Více na streetwork.cz.