Czech Roma Cup Juniors

Naši uživatelé se dne 14. dubna zúčastnili turnaje v kopané „Czech Roma Cup Juniors“ v Pardubicích, který organizoval zájmový spolek Roma Vision. Tohoto turnaje se celkem zúčastnilo 8 týmu, které přijely z Frýdlantu, z Chrudimi, z Ostravy, z Ústí nad Labem, z Pardubic, z České Lípy a z Nového Bydžova hned dva týmy, a to „Los Madridos“ a „Nane Love Bydžov“.

Po slavnostním zahájení a seznámení s pravidly se slavnostního výkopu ujal poslanec ČR za Pardubický kraj Bc. Mikuláš Ferjenčík. Na slavnostní zahájení a část turnaje se můžete podívat na facebookových stránkách organizace Romea, kde živé vysílání moderoval Richard Samko z České televize.
Jsme rádi, že tohoto turnaje se naši uživatelé zúčastnili z vlastní iniciativy. My jsme jim v rámci našich služeb, poskytli jen podporu a prostory k tréninku.
Máme radost, že uživatelé klubu projevují snahu o nezávislost na našich sociálních službách a sami se snaží smysluplně trávit svůj volný čas a tak předcházet patologickým jevům. Rozvíjejí si své pozitivní vlastnosti, získávají sebevědomí, smyl pro fair – play hru a kolektivní hrdost. A na co by měli být hrdí? Tým „ Nane Love Bydžov“ se totiž umístil na krásném třetím místě. Tímto jim gratulujeme a i nadále se budeme snažit uživatele podporovat, ve snaze pracovat na sobě a věřit ve své sny.