Covid-19: Karanténa

Karanténa i izolace jsou nástroje, které mají zamezit šíření nakažlivé nemoci. Rozdíl je v tom, že v izolaci jsou osoby už nakažené. Karanténa ale slouží k oddělení osob, u nichž je na nákazu podezření, ale ještě nebyla prokázána ani vyvrácena.

Karanténu nařizuje pracovník příslušné krajské hygienické stanice, lékař či speciální trasovací callcentrum.

Případů nákazy je ale velké množství a než se k Vám trasovací centrum či hygiena dovolá, můžete už být infekční. Proto pokud je někdo ve Vašem okolí testován pozitivně a Vy jste s ním byli v rizikovém kontaktu, buďte, prosím, ohleduplní a zůstaňte v karanténě dobrovolně. Kontaktujte Vašeho lékaře a řekněte mu o rizikovém kontaktu, on Vám dá žádanku na test.

V karanténě se tedy ocitnete, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na onemocnění covid-19. Karanténa je povinná a většinou probíhá u vás doma. Zůstaňte doma (tj. nechoďte do práce, do školy nebo na veřejná místa) NZDM je veřejné místo. Proto do NZDM NESMÍTE a to po celou dobu karantény. Za porušení karantény hrozí pokuta až tři miliony Kč.

Jak dlouho trvá karanténa?

Délka karantény závisí na několika faktorech:

Nemáte klinické příznaky

  1. – 7. den od rizikového kontaktu absolvujete RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem – > karanténa bude ukončena po 7 dnech od rizikového kontaktu

RT-PCR test nepodstoupíte – > karanténa bude ukončena po 14 dnech od rizikového kontaktu

Máte klinické příznaky – > jste povinni absolvovat RT-PCR test

absolvujete RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem – > karanténa bude ukončena po 14 dnech od rizikového kontaktu

V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu bude nařízena izolace.

Pokud s nakaženým člověkem sdílíte domácnost a není možné nakaženého izolovat, podstupte RT-PCR test 5. až 7. den od prvního pozitivního výsledku nakaženého. Délka vaší karantény se řídí pravidly zmíněnými výše.

Pokud se u vás za celou dobu karantény neobjeví příznaky onemocnění covid-19 a Váš RT-PCR test vyšel negativně, jste zdraví a 7. den můžete opustit karanténu.

Pokud byl Váš RT-PCR test na covid-19 pozitivní, onemocněli jste a musíte do izolace. 

Více informací na https://covid.gov.cz/