Chystáme se na prázdniny – zásady bezpečnosti

Tématem posledního měsíce tohoto školního roku v NZDM pro klub Čásek bylo opět naše chování. Tentokrát jsme se zabývali zásadami bezpečného chování, které bychom měli dodržovat nejen o prázdninách. Na téma běžných rizik v domácnosti a venku jsme ve skupině vyplnili několik pracovních listů. Říkali jsme si, na co si máme dávat pozor doma, ale i jak se správně chovat v situacích, například při bouřce nebo když jsme u táboráku. Další pracovní listy se týkaly bezpečnosti při koupání na koupališti nebo v rybnících, nechyběla ale ani nejdůležitější čísla záchranné služby, které jsme všichni znali, avšak neškodí si jej občas připomenout. Řekli jsme si, jak je důležité se do telefonu představit, seznámit záchranáře, policii či hasiče s danou situací, srozumitelně vysvětlit co se stalo a řídit se pokyny z telefonu. Nakonec jsme se seznámili s riziky dopravy, například při jízdě na kole nebo přecházení silnice. Jsme si vědomi, že zásady bezpečného chování je nutné dodržovat celoročně, ale nyní, před prázdninami, je důležité si jej připomenout.