Bezpečný sex

Jak by měl/a vypadat tvůj partner/ka? Záleží ti více na jeho/jejím vzhledu či jeho/jejích vlastnostech?  Jaké vlastnosti by měl/a mít?  Jak by se k tobě měl/a chovat? Je toto důležité při sexu? Jaký význam přikládáš sexu?

To je jen pár otázek na které nám naši uživatelé z klubu ČAS při plánované besedě odpovídali.

Po zodpovědění otázek jsme si řekli asi to nejdůležitější a to, že v ČR je zakázán pohlavní styk s osobami mladšími 15 let zákonem. Dále sexualita se týká všech bez ohledu na pohlaví, věk či sexuální orientaci.

Dále jsme si řekli, že sex s sebou nese i rizika. Jako například nežádoucí otěhotnění či sexuálně přenosné choroby.  Člověk by se měl v sexuálním životě chovat zodpovědně a tím snížit rizika, která k sexuálnímu životu patří.

Řekli jsme si i o některých sexuálních přenosných nemocích a jak se obvykle přenášejí mezi partnery.  Dále že činiteli přenosu jsou baktérie, plísně, prvoci nebo viry a jak se chránit.

Ke konci besedy jsme si názorně ukázali, jak se správně navléká kondom a o antikoncepci. Poté se naši uživatelé mohli zeptat, na co chtěli. Zbořili jsme i některé mýty, které si naši uživatelé mysleli, jako například: že se dívka muže používáním tamponu odpanit, nebo že častá masturbace zmenšuje penis.

Na konci besedy každý nad 15 let od našeho sponzora Lybar s.r.o. dostal dva kondomy.