A jak se chováš ty?

Tématem měsíce květen pro klub Čásek je etiketa a zásady slušného chování. S uživateli si povídáme o tom, jak se slušně chovat ve společnosti, především ve škole či na veřejnosti. Říkali jsme si, proč je důležité používat slova, jako například prosím či děkuji, a že základem je vždy zdravit, s čímž někteří máme stále problém.

Ve skupině jsme si vytvořili plakát s názvem A jak se chováš ty?, na který jsme vybarvili a vypsali všechny základní zásady slušného chování, ale i příklady toho, jak se chovat nemáme. Plakát jsme si v klubu vystavili, a nyní, když někdo zapomene jak se slušně chovat, má možnost si to hned připomenout.