Třídění odpadu a recyklace

V měsíci dubnu jsme se v klubu Čásek zaměřili na téma třídění odpadu a recyklace. Vzhledem k tomu, že 22. dubna se koná celosvětový Den Země, řekli jsme si i my v klubu, co to znamená a jak je důležité udržovat Zemi čistou. Vybarvili jsme si několik omalovánek s tématem úklidu Země a zahráli jsme si hru na třídění odpadu. Za úkol jsme měli různé druhy odpadků přiřazovat ke správným kontejnerům. Některé odpadky jsme věděli hned, některé ne, ale teď už víme, kam co vyhodit.

Dne 24. 4. v klubu proběhla beseda právě na téma třídění odpadu a recyklace, kterou si pro nás připravily paní Milena Žáková a Lenka Hlaváčková z Odboru životního prostředí v Novém Bydžově. Dozvěděli jsme se mnoho informací o třídění odpadu v Novém Bydžově a o různých postupech dalšího zpracování tříděných odpadků. Některé věci, například barvy kontejnerů nebo proč je důležité odpad třídit, jsme věděli a za odměnu jsme získali bonbony, klíčenky a třídící boxy. Nejvíce nás zaujal box na vytřídění použitých baterií. Už nyní jich pár máme a až bude box plný, určitě ho doneseme na správné místo. Za besedu i odměny pracovnicím úřadu moc děkujeme a budeme se těšit na další setkání.