Ukliďme Česko

Ve středu 27. 3. 2024 jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko. Ještě před odchodem z NZDM jsme si rozdali pracovní rukavice a pytle na odpadky. Ty jsme dostali od technických služeb města Nový Bydžov a od organizátoru akce „Ukliďme Česko“. „Dohodli se na pravidlech bezpečnosti práce, vymezili trasu úklidu a pustili se do akce. Číst dál

 

Sv. Valentýn v NZDM

V týdnu, kdy se slaví Sv. Valentýn se v NZDM DoPatra, již stalo tradicí, že se koná Valentýnské harašení.  Co je Valentýnské harašení? Valentýnské harašení je soutěžní odpoledne pro uživatele z klubu Čas. I letos se soutěžilo v párech a to v šesti soutěžních disciplínách. Po velmi zábavných a vydařených soutěžích se mohli uživatelé věnovat volnočasovým aktivitám, nebo se zapojil do připravené valentýnské dílny. Číst dál

 

Narozeniny NZDM

Uživatelé i zájemci o službu mají možnost již 14 let využít například klubovou a kontaktní místnost, kde mohou nejen aktivně trávit svůj volný čas s vrstevníky, ale také se zde mohou důvěrně svěřit s problémy, s nimiž se potýkají, a hledat společně s pracovníky možnosti jejich řešení. Nejčastějšími tématy jsou experimentování s návykovými látkami, problémy v rodině, ve škole či v partě, sebepoškozování a nevhodné trávení volného času. Pracovnici v NZDM  také pomáhají dětem a mladistvým s přípravou na vyučování a poskytují i doučování. V zařízení jsou také pořádány tematické programy preventivního charakteru, které se snaží reagovat na „trendy“, jež se mezi mladistvými v daném období objevují a pracovnici mají potřebu na ně upozornit (rizikové chování na sociálních sítích, experimentování a užívání návykových látek apod.). Číst dál

 

Spolupráce s Laxus z.ú.

V úterý naše NZDM DoPatra navštívily dvě pracovnice z organizace Laxus  z.ú. z Hradce Králové se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Pro naše uživatele měly připravený seminář se zaměřením na návykové látky. My jsme je předem informovali o připravené besedě a v rámci tématu měsíce „ Drogy NE!“ jsme se na tento seminář i připravovali.  V rámci skupinových rozhovorů jsme si s uživateli povídali o nebezpečí návykových látek.

Námi předávané informace byly zaměřeny na pochopení zdravotních, psychických, sociálních i materiálních škod způsobených užíváním návykových látek. Naše spolupráce s organizací Laxus z.ú. byla reakcí na pozitivní přístup dnešních mladých lidí k užívání návykových látek. Dále k zvýšené společenské toleranci, poptávce a dostupnosti návykových látek včetně alkoholu a tabáku. Číst dál