Tolerance

Kromě smysluplného trávení volného času dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let se v našem NZDM DoPatra  snažíme vypěstovat nebo alespoň vyklíčit v naších uživatelích tzv. „klíčové kompetence“, což je vlastně souhrn znalostí, schopností, dovedností a postojů v oblastech jakými jsou vzdělání, řešení každodenních problémů, komunikace, pracovní prostředí, sociální a občanské vztahy.

V rámci tématu měsíce se ve čtvrtek uskutečnila beseda na téma:“ Tolerance aneb svět kolem mě“.

Často naši uživatelé slýchávají neznámá slova, jimž nerozumí anebo jejichž obsah nedokážou plně pochopit. Ale jsou tu i stará známá slova, jejichž význam znají, leč povrchně a často si je vysvětlují právě tak, jak se jim to hodí.
O jednom takovém slovu jsme si v NZDM povídali. A to o slovu TOLERANCE.   Na začátek naší besedy se měli naši uživatelé na chvíli zamyslet nad tímto slovem a vlastními slovy říci význam slova. Číst dál

 

Jsme tu již 12.let

Ve středu 12. 1. 2022 se po dvou letech konala oslava narozenin klubu. V loňském roce jsme z epidemického důvodu slavit nemohli. Letos je nám již dvanáct let. Narozeniny NZDM tradičně slavíme soutěžním odpolednem. Soutěžili jsme jako obvykle ve dvou týmech – „Chlapci“ a „Dívky“.  Soutěžních disciplín bylo celkem šest.  V první disciplíně s názvem „Sběr“ měly děti za úkol sesbírat dvojce číslic 1-12 a aby to neměly jednoduché, tak je sesbírat kolíčkem a seřadit je. V druhé s názvem „ Setřel“, sestřelovaly šipkami balonky. Ve třetí soutěži skupinově vymyslely slova s kořenem „ Pat“ tak zněl i název této soutěže. Poté následovala další velmi zábavná soutěžní disciplína, která byla skrytá pod názvem „ Prasknutí“. Cílem bylo těly vybraných dvojic prasknout bez použití končetin balonek. Po této soutěži následovalo „ Puzzle“. Tato soutěžní disciplína byla zaměřena na týmovou spolupráci. Bohužel kluci v této disciplíně neuspěli a dívky je převálcovaly. Číst dál

 

Rok 2021 v NZDM DoPatra

Od ledna 2010 nabízíme sociální služby dětem a mládeži od 6 do 26 let, které by jinak trávily svůj volný čas převážně na ulici, prožívají náročné životní období nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim pomoc a podporu při řešení tíživých situací, příležitost pro bezpečné a společensky přijatelné trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a začlenění do společnosti.

V roce 2021 navštívilo NZDM DoPatra celkem 103 dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku 6 – 26 let, z nichž 68 bylo uživatelem služby. Bylo poskytnuto celkem 3 051 služeb při 1 334 kontaktech. Z poskytovaných služeb uživatelé nejvíce využili zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (pomoc se školou) a to o 14%více než volnočasové aktivity, které letos skončily na 2. místě v počtu poskytnutých služeb. Jako třetí letos skončily kontaktní rozhovory, těch bylo 467.  V tomto roce jsme měli o 60% více zájemců o službu než roce 2020. A nově nás navštěvovalo více dětí z majority. Číst dál